Sorumluluklarımız

İçinde yaşadığımız dünya sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bu değişim, yaşamın her alanına yansıdığı gibi şirketlere de yansıyor. Roller ve sorumluluklar farklılaşıyor. Amaç artık sadece kar değil. Şirketlerin var oldukları toplumun değerlerini nasıl yansıttığı ve yaşattığı ile toplumsal sorumluluklarını nasıl yerine getirdiği tüm dünya tarafından dikkat ile izleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketiciler profesyonel mutfaklardaki atıkların nereye gittiği konusunda endişeli. Büyük miktardaki küresel atıklar dünyamızı kirletiyor. Bizde bu konuya hassasiyet gösteriyor, gıda atık yönetimini kullanarak atıklarımızı azaltıp geri dönüşüm ile organik tarıma kazandırıyoruz.

Kurumsal beslenme sektörüne hizmet ederken doğada var olan her canlının sağlığını ve güvenliğini gözeterek, tüm faaliyetlerimizde üstün kaliteyi ve yenilikçi yaklaşımları ön planda tutuyoruz.

Sektörümüz ile ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine uymanın bilincindeyiz.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile çalışmada görevlerimiz ve hedeflerimiz.
• Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamak, hızlı ve özgün çözümler bulmak
• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle uzun vadeli, güvenilir ortaklık kurmak
• Müşterilerimize en yüksek faydayı sağlamak